Principales traductions: Français: Anglais: grec adj adjectif: modifie un nom. Grieks. Je suis désolée de me répéter, mais il est très important de souligner que le CCR ne sera qu'une boîte à outils par nature, et le Parlement ne sera pas totalement impliqué dans la décision de, Λυπούμαι που πρέπει να επαναλάβω την ίδια δήλωση, όμως είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι το ΚΠΑ θα αποτελεί εκ των πραγμάτων εργαλειοθήκη, ενώ το Κοινοβούλιο θα μετέχει πλήρως στην απόφαση σχετικά με το ποια τμήματα του κειμένου, Si le document de la Commission du 16 février est exhaustif, celle-ci doit néanmoins. Grieks-Cypriotische. Vw ek toýtoy , e nai anagka o na diasfalisqe ti to palai árqro 4a , to opo o anaf retai sto ENI , qa parame nei en isxý vw thn teleyta a hm ra ekkaqárishw toy ENI , en to n o árqro 4a , to opo o anaf retai sto prosvpik thw EKT , pr pei na arx sei na isxýei ap thn hmeromhn a sýstashw thw EKT . Afficher les traductions générées par algorithme Tous nos services de traduction en grec sont réalisés par un traducteur natif professionnel. oud-Grieks. Utilisez le dictionnaire Français-Anglais de Reverso pour traduire grec et beaucoup d’autres mots. Autres traductions. Autres traductions. De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "traduire en anglais" – Dictionnaire grec-français et moteur de recherche de traductions greces. (44) Για τις υφιστάμενες μονάδες, η επίτευξη αυτών των επιπέδων ενδέχεται να συνεπάγεται πολυτροπικές περιβαλλοντικές επιδράσεις, υψηλό κόστος κεφαλαίου και μεγάλες περιόδους απόσβεσης. Cette libéralisation n'a pas conduit à une concurrence importante au niveau des produits et des services, qui aurait pu se, Η απελευθέρωση αυτή δεν επέφερε σημαντικό ανταγωνισμό που να βασίζεται σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα μπορούσαν να. Les traducteurs en ligne ont en effet beaucoup de mal à traiter les termes en argot et les textes écrits en langage familier. afficher, 6.7.3. en étant prêts à participer directement, en qualité de partenaires, à des directives d'un type nouveau leur laissant directement le soin, plutôt qu'aux États membres, de, 6.7.3. όντας έτοιμοι να συμμετάσχουν άμεσα, ως εταίροι, σε οδηγίες νέου τύπου που θα αναθέτουν απευθείας σε αυτούς, και όχι στα κράτη μέλη, τη μέριμνα για τη, 22 Aussi, quand, vers 280 avant notre ère, certains Juifs d’Alexandrie, en Égypte, qui parlaient le grec, ont commencé à, 22 Γι’ αυτό όταν μερικοί Αλεξανδρινοί Ιουδαίοι, οι οποίοι μιλούσαν Ελληνικά στην Αίγυπτο, άρχισαν να, - des perturbations sérieuses dans un secteur de l'économie ou des difficultés pouvant se. Dictionnaire Français-Grec ancien à consulter gratuitement en ligne. Ο Τομ μετέφρασε το συμβόλαιο στα Γαλλικά. Traduction de "Grec" en néerlandais. Το έγγραφο της Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου είναι εξαντλητικό, αλλά πρέπει να αποκτήσει μια πιο κριτική προσέγγιση. Parcourir mots et des phrases milions dans toutes les langues. Aussi les Perses me semblentils avoir bien étalé - : La souffrance induite par l'austérité est particulièrement aigüe en Grèce. Oudgrieks. Vous pouvez aussi utiliser ce traducteur grec directement sur vos pages Web et, si vous le souhaitez, naviguer de page traduite en page traduite en oubliant une bonne fois pour toute la barrière de la grec. Alors je vais traduire ça dans une langue que vous comprendrez. Nouveau Testament Grec . This list, in alphabetical order, gives the number of the grave, as well as its location Ce service de traduction grec-français en ligne ne peut traduire plus de 1000 caractères à la fois. Ses origines remontent au 3ème millénaire avant J.-C. vers 631 - fin . Suggestions. This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Proposition d’amélioration du traducteur, nous faisons appel aux services d’un excellent fournisseur de vocabulaire, la société Microsoft, l’utilisation du traducteur est gratuite, sans engagement et aucune inscription n’est nécessaire, le design du site est synoptique, clair et fonctionnel, une version du site est disponible dans la langue de chaque pays européen, la sécurité est notre priorité, c’est pour cela que nous protégeons nos utilisateurs et leurs traductions à l’aide de codes de sécurité. veau de traduction dans le dictionnaire français - grec au Glosbe, dictionnaire en ligne, gratuitement. Hence, it may refer to a "word" or a "thought" or a spoken phrase or an idea or that which conveys something which, to the hearer, is meaningful and, thus, can move them. écrire un texte & sélectionner un traducteur : α ά β γ δ ε έ ζ η ή θ ι ί κ λ μ ν ξ ο ό π ρ σ ς τ υ ύ φ χ ψ ω ώ. français > grec Google Systran Bing. Nom Adjectif. L'effet positif de la consolidation susmentionnée aurait dû se, Η θετική επίδραση της αναφερθείσας ενοποίησης έπρεπε να είχε, Glosbe utilise des cookies pour vous offrir la meilleure expérience. Le grec ancien est le médiateur de l’héritage spirituel qui a influencé le développement de l'ensemble de la civilisation occidentale. BeTranslated, une agence de traduction professionnelle rapide dans son travail et efficace dans son suivi. En comparaison avec le grec ancien l'orthographe et le vocabulaire ont beaucoup évolué. Elle doit aussi se doter des moyens pour traduire ses intentions dans les faits. 503. Changer un texte écrit ou parlé d'une langue à une autre. Traductions en contexte de "Grèce" en français-anglais avec Reverso Context : la banque de grèce, entre la grèce, grèce antique, la grèce et la turquie, grèce ancienne Utilisez le dictionnaire Français-Allemand de Reverso pour traduire grec et beaucoup d’autres mots. Contribuez au développement du projet TRANSLATOR.EU. En comparaison avec le grec ancien l'orthographe et le vocabulaire ont beaucoup évolué. grec > français Google Systran Bing. grec d’une page environ, accompagné d’une traduction partielle en français. Et il en fut ainsi : les eaux, au-dessous du ciel, furent réunies en un seul amas, et l'aride apparut. 9. Agence de traduction grec et plus de 250 combinaisons de langues. Σε όλη την ιστορία, αν ήθελες κάτι να μεταφραστεί από μια γλώσσα σε μια άλλη, έπρεπε να συμπεριλάβεις ένα ανθρώπινο ον. Grec greco-ortodosso. Nos traducteurs professionnels dont le grec est la langue de travail traduisent tous les contenus dans la langue correspondante tout en restituant fidèlement le message initial. Griekenland. Bienvenue à notre septième leçon sur les phrases populaires en grec.Cette page comprendra salutations, questions, les expressions d'urgence et de survie, comment demander la direction, comment se présenter, souhaits de vacances, et enfin quelques phrases de voyage. gouvernement grec 1503. l'état grec 353. ministre grec 216. en grec 201. ministère grec 150. parti communiste grec 131. parlement grec 125. peuple grec 115. le marché grec 98. * Βελτίωση της ευελιξίας του σχεδιασμού των έργων, ώστε να είναι δυνατές οι ετήσιες προσαρμογές των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται και των προβλεπόμενων προϋπολογισμών, για να επιτυγχάνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι γενικοί στόχοι των έργων. Cet outil permet de traduire en grec instantanément n’importe quel contenu textuel. Traduction en ligne grec <> français, dictionnaire grec <> français, dictionnaire monolingue grec et d'autres ressources pour la langue grecque. Μικρός Απόπλους. Το κριτήριο αυτό αφορά περισσότερο την πολυπλοκότητα που συνδέεται με το σύστημα διαχείρισης, παρά αυτήν που εντοπίζεται σε επίπεδο περιεχομένου των καθαυτό γεωργοπεριβαλλοντικών καθεστώτων, καθώς οι περίπλοκες δεσμεύσεις ενδέχεται να αποφέρουν μεγάλα περιβαλλοντικά οφέλη. Les différences entre les voyelles longues et courtes disparaissent, les diphtongues sont transformées en simples voyelles. Vérifiez les traductions 'traduire' en Grec. Requêtes les plus fréquentes en grec de 201 à 1000: Que cherche-t-on actuellement à traduire sur le Web ? Saisissez ou copiez le texte à traduire dans le champ supérieur et appuyez ensuite sur le bouton « traduire ». Cette inaction dans la colonie pousse Grece à faire intervenir son frère auprès du gouvernement britannique. grèce +10k. Vous pourrez ensuite la sélectionner, la copier et l’utiliser selon vos besoins. Traduction de passe dans le dictionnaire français-grec et dictionnaire analogique bilingue - Traduction en 37 langues Et il en fut ainsi : les eaux, au-dessous du ciel, furent réunies en un seul amas, et l'aride apparut. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλόν. L’épreuve comprend une version portant sur la partie du texte non traduite et un commentaire. Service en ligne, d’utilisation pratique, de traduction de mots, de phrases, de textes de l'grec vers l'français. grec translation in French - English Reverso dictionary, see also 'Grec',Grèce',Grèce',gré', examples, definition, conjugation Note. Les processus de traduction sont effectués conformément à la norme EN 15038, ce qui permet de garantir le respect de la forme et l’intégralité de la traduction. Le sujet de cette année était tiré du d’Isocrate . Suggestions. A A. Κάθαρμα. Reverso.net : Free online translation in French, Spanish, Italian, German, Russian, Portuguese, Hebrew, Japanese, English. Grecia Grec. : 4 Greece did not return the questionnaire. La langue d'Aristote et d’Homère et la langue de la Bible, le grec est, en plus du chinois et de l'araméen, la langue qui a l'histoire littéraire la plus longue. Grec. - σοβαρές διαταραχές σε οποιονδήποτε τομέα οικονομικής δραστηριότητας ή δυσχέρειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης μιας περιοχής του εισάγοντος μέρους, Les risques de révision à la hausse sont liés à la nette amélioration de la confiance des entreprises et des consommateurs, qui doit encore se, Οι πιθανότητες ευνοϊκότερων αποτελεσμάτων συνδέονται με τη σημαντική βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, η οποία δεν έχει ακόμη, (214) Le fait que les prix du PET puissent suivre les fluctuations du prix du pétrole brut ne doit pas se, (214) Το γεγονός ότι οι τιμές ΡΕΤ μπορούν να ακολουθήσουν τις διακυμάνσεις των τιμών αργού πετρελαίου δεν πρέπει να, Les questions environnementales ont également un rôle à jouer dans le concept de «liens entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement», que les services de la Commission s'attachent actuellement à, Τα περιβαλλοντικά θέματα έχουν επίσης ρόλο στην έννοια της σύνδεσης της ανακούφισης, της αποκατάστασης και της ανάπτυξης, τα θέματα πολιτικής των οποίων καταρτίζονται, La législation, même rédigée avec le plus de soin, sera insuffisante si la volonté politique n'est pas assez ferme pour, Ακόμη και η πιο προσεκτική νομοθεσία, θα αποδειχθεί ακατάλληλη, εάν δεν υπάρχει η σταθερή πολιτική βούληση που. Blarlo, la qualité maximale à moindre coût. Pour former le féminin, on ajoute "e" (ex : petit > petite) et pour former le pluriel, on ajoute "s" (ex : petit > petits). Suggestions. Le logiciel Translator.eu est capable de traduire des portions de texte comptant un maximum de 1000 caractères (un texte moyennement long). Grece. 10. καὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὴν ξηρὰν γῆν καὶ τὰ συστήματα τῶν ὑδάτων ἐκάλεσεν θαλάσσας. Grec. Cela pourra se traduire par la coordination des approches ou le développement d'efforts communs, comme cela est d'ailleurs envisagé dans le cas d'espèce. fr La traduction de la Torah en grec demeure un événement funeste, même si cette traduction ne touche que l'enveloppe extérieure de la Torah. Traduction grec moderne. Forums pour discuter de Grèce, voir ses formes composées, des exemples et poser vos questions. traduire en grec, ils déverlanisent le verlan (ce qui rappelle la première ré- ponse) et 9,1% qu ’ il s font attention au registre en grec après avoir tr aduit le verlan en français standard. Cette demande est faite après consultation, si nécessaire, entre les autorités compétentes de l’État d’émission et de l’État d’exécution, en vue de préciser quelles sont les parties essentielles du jugement à, Πριν υποβληθεί τέτοιο αίτημα, όπου είναι απαραίτητο, προηγούνται διαβουλεύσεις μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών έκδοσης και εκτέλεσης, ώστε να επισημανθούν τα ουσιώδη τμήματα των αποφάσεων που πρέπει να, Les 1Co 14 versets 13, 16 et 17 du chapitre 14 de la première lettre aux Corinthiens nous apportent davantage d’éclaircissements. Dernière mise à jour : 10/07/2017 - 2201 entrées Apprenez la traduction de «grec» dans les dictionnairesFrançais ⇔ Allemandde LEO. Autres traductions. grecian. ... En effet, je viens dans l'espoir de ne souffrir que ce que la destinée a décidé. Gratuit. La liste est établie à partir des recherches les plus récentes des utilisateurs de Linguee et est actualisée chaque semaine. Traduction de temps dans le dictionnaire français-grec et dictionnaire analogique bilingue - Traduction en 37 langues grèce centrale. la banque de grèce 271. entre la grèce 265. grèce antique 257. la grèce et la turquie 206. grèce ancienne. Αρχαία Ελληνικά Κείμενα. Le grec moderne conserve le même alphabet grec et repose sur le grec byzantin, qui suit la koiné hellénistique précitée. Le grec antique ( ou grec ancien ou classique ) est parlé et écrit depuis les périodes archaïque et classique de la Grèce. Austerity-induced suffering is particularly extreme in Greece. dictionnaire grec moderne français, traduction, grammaire, prononciation, vocabulaire, cours en ligne, langue et littérature grecque Bienvenue à notre septième leçon sur les phrases populaires en grec.Cette page comprendra salutations, questions, les expressions d'urgence et de survie, comment demander la direction, comment se présenter, souhaits de vacances, et enfin quelques phrases de voyage. Babylon est un site de traduction tout en un de Français vers Grec!